pallet racking,stell pallet rack

kệ lưu trữ pallet,kệ chứa pallet

Pallet racking,stell pallet với công cụ lưu trữ hàng hoá hiện đại.Hàng hoá được để trên pallet và được đặt gọn gàng lên trên kệ một cách khoa học.Tiết kiệm chi phí nhân công.