pallet sắt thép lắp ghép,pallet lưới xếp chồng

Pallet sắt thép lắp ghép,khung chứa pallet với quy trình sản xuất hiện đại,pallet có thể xếp chồng lên nhau hay xếp gọn lại khi không sử dụng đến.Di chuyển pallet bằng xe nâng một cách dễ dàng.